Uloguj se

upiši svoje podatke

Registruj se

upiši svoje podatke

Zaboravljena lozinka

Oops, zaboravio si lozinku? Ne brini, zatraži novu!!!

Paket od 3 tretmana lekovitim blatom Peloid!

Terapija prirodnim lekovitim blatom - peloidoterapija

  • VREDNOST7,500 din
  • POPUST75%
  • UŠTEDA5600 din
 • 1900 din
 • rasprodato!
  Prodat je maksimalan broj kupona. Sutra budite brži!
 • Kupljeno 8

 • Paket od 3 tretmana lekovitim blatom Peloid!
 • Rešite se bola i napetosti 
 • Pakovanje blata na 2 zgloba ili 2 segmenta leđa  za tri procedure
 • Trajanje aplikacije je 20  min + 20 min mirovanja

 

Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Najuža specijalnost Ordinacije je primena lekovitog blata u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji obolelih i povređenih kao i u podsticanju oporavka, lečenju celulita i negovanju kože. Ordinaciju je osmislio i u njoj ordinira poznati stručnjak iz ove oblasti, prof dr Milisav Čutović, subspecijalista balneoklimatolog a peloidoterapiju pod njegovim nadzorom sprovode iskusni terapeuti.
Ordinacija radi svakim radnim danom od 09 do 20 h i subotom od 09 do 14 h. Pregledi se mogu zakazivati telefonski, elektronski i neposrednim dolaskom u ordinaciju. Za svakog korisnika su obavezni: Prvi lekarski pregled, koji obavlja prof. Čutović, u zakazanom terminu, pre otpočinjanja terapije i Kontrolni lekarski pregled, koji obavlja isti lekar po završenom terapijskom tretmanu. Bez lekarskog pregleda u našoj ordinaciji se ne mogu sprovoditi nikakve terapijske procedure.Ordinacija je maksimalno posvećena brzom oporavku korisnika u skladu sa njihovim kliničkim stanjem, raspoloživim vremenom i drugim individualnim specifičnostima. Terapija prirodnim lekovitim blatom - peloidoterapija je zasnovana na precizno postavljenoj dijagnozi, kliničkim smetnjama i specifičnim potrebama pojedinca. Prirodno lekovito blato ima dugu tradiciju primene u pojedinim našim i stranim banjama ali se u urbanim uslovima primenjuje jedino u našoj ordinaciji, u svemu prema principima balneoterapijske prakse.

Primenjuje se jedna aplikacija dnevno. Trajanje aplikacije je 20 min. + 20 min. mirovanja u istom ambijentu. Potrebno je od 5 od 10 aplikacija u kontinuitetu da bi se ostvario očekivani efekat.

Aplikacije se nastavljaju i posle prestanka bola. Peloidoterapija se može kombinovati sa farmako terapijom, drugim fizikalno medicinskim procedurama i kineziterapijom kao i sa drugim načinima lečenja bola. U tom slučaju je bitno da peloidoterapija bude poslednja terapijska procedura toga dana.
 

PRIRODNA LEKOVITA BLATA -PELOIDI
Prirodna lekovita blata ili Peloidi spadaju među najstarije lekove. Postoje brojni zapisi, još iz starog Egipta i antičke Grčke, o primeni lekovitih glina i zemlje u cilju lečenja, a peloidoterapija je predstavljala jedan od osnovnih načina lečenja brojnih oboljenja sve do sedamdesetih godina prošlog veka. U današnje vreme ponovo vlada veliko interesovanje za njenu primenu kako među stručnjacima tako i u korisničkoj populaciji. „Pod opštim imenom peloidi označavaju se prirodni produkti koji se sastoje od smeše mineralne vode (podrazumeva se i morska voda i voda slanih jezera) sa organskim i anorganskim materijama, nastalim kao rezultat geoloških i bioloških procesa koji su se odvijali u isto vreme i mogu biti korišćeni u terapijske svrhe u obliku obloga ili kupki”(opšteprihvaćena definicija Internacionalnog društva za hidrogeologiju).Peloidi se međusobno razlikuju po organoleptičkim osobinama (boja, miris, ukus), fizičkim karakteristikama (konzistencija, granulometrijski sastav, apsorpcioni potencijal, hidroskopne karakteristike, termička svojstva itd.) i hemijskom sastavu(razne vrste hemijskih elemenata i jedinjenja). Bez obzira na međusobne razlike bitno je da se u terapijske svrhe koriste onakvi kakvi se u prirodi nalaze.

DELOVANJE PELOIDA NA ORGANIZAM
Biološka dejstva peloida se ispoljavaju se kao: opšta i specifična. Opšta dejstva peloida su uglavnom uslovljena njihovim fizičkim svojstvima, posebno termičkim i donekle mehaničkim. Peloidi imaju veliki toplotni kapacitet, malu toplotnu provodljivost i malu konvekcionu sposobnost. Primenjuju se u vlažnom i nabubrelom stanju što utiče na blag, relativno spor i ravnomeran prelaz toplote iz peloida u tkivo organizma. Specifična dejstva peloida se manifestuju određenim promenama u organizmu koje prozvode hemiski aktivne materije prisutne u njima. Krajnji biološki efekat peloidoterapije predstavlja posledicu zbirnog delovanja toplotnih, mehaničkih i hemijskih uticaja peloida. Intenzitet i vrsta biološkog efekta zavise od kvaliteta samog peloida , načina njegove primene i iskustva lekara, balneologa. Lekovita i blagotvorna svojstva prirodnog lekovitog blata su naučno dokazana i potvrđena u dugogodišnjoj kliničkoj praksi. Peloidoterapija Izaziva izraženu i dugotrajnu vazodilataciju (širenje krvnih sudova), koja dovodi do povećanja cirkulacije krvi i limfe na opštem i lokalnom nivou, Podstiče resorpciju patoloških produkata nagomilanih u tkivima i smanjuje otoke (edeme), Proizvodi snažan analgetički efekat (smanjenje bolova) prvenstveno kod oboljenja i povreda mišićno skeletnog sistema ali i kod fizičkog zamora, izaziva Izražen spazmolitički efekat (opuštanje mišića prenapregnutih usled bolesti, povreda ili fizičkog zamora), Poboljšava mišićnu snagu(trofiku), ubrzava regenerativne procese (obnavljanje oštećenih tkiva ), Čisti i obnavlja sve slojeve kože i podstiče njene ekskretorno- adsorptivne funkcije ( regulacija znojenja, potsticanje izlučivanja štetnih i povećanje unosa korisnih materija kroz kožu)

INDIKACIJE ZA PELOIDOTERAPIJU
Zbog navedenih delovanja peloidoterapija je indikovana i preporučuje se u: Lečenju bolnih stanja Mišićno skeletnog sistema različitog porekla, lečenju Cervikalnog i lumbalnog sindroma,lečenju Diskopatije, lečenju i rehabilitaciji degenerativnih i zapaljenskih Reumatskih bolesti, lečenju i rehabilitaciji Sportskih povreda, drugih postraumatskih i postoperativnih stanja, rehabilitaciji posle preležanog Moždanog udara, pareze i paralize perifernih nerava i nekih Neurodegenerativnih oboljenja, prevenciji i lečenju Osteoporoze, prevenciji i lečenju poremećaja periferne cirkulacije, prevenciji i lečenju Celulita i Akni, negovanju kože, lečenju Psorijaze i nekih drugih dermatoza, oporavku posle fizičkog Zamora. Kod obolelih od reumatoidnog artritisa, potvrđeno je specifično delovanje sumporovitih peloida, koje se odnosi na inhibiciju delovanja enzima hijalurinidaze, usled čega dolazi do povećanja sadržaja hijaluronske kiseline u zglobnoj čauri i hondroitin sumporne kiseline u zglobnoj hrskavici. Ovo delovanje se smatra imunomodulišućim i predstavlja bazičnu terapiju ove bolesti.
Peloidoterapija se može kombinovati sa farmakoterapijom i raznim oblicima (modalitetima) fizikalne terapije. U tom slučaju potrebno je uskladiti vreme primene, dužinu trajanja i ukupan broj peloidnih procedura.


KONTRAINDIKACIJE I OGRANIČENJA U PRIMENI PELOIDOTERAPIJE

Peloidoterapija generalno ne proizvodi štetna dejstva niti je u koliziji sa bilo kakvim drugim načinima lečanja, pa su kontraindikacije i ograničenja veoma retke. Ne preporučuje se u sledećim bolestima i stanjima: Akutne infektivne bolesti, Akutni zapaljenski procesi u organizmu, Hronični zapaljenski procesi u fazi egzacerbacije(akutizacije), Teška srčana insuficijencija, Hipertenzivna kriza, Akutni infarkt miokarda, nestabilna angina pectoris, maligni poremećaji srčanog ritma, Varikoziteti, flebitisi i tromboflebitisi, Krvavljenja i sklonost ka krvavljenju, Teški oblici anemija, Hipertireoza i zapaljenske bolesti štitaste žlezde(troiditisi), Izraženi poremećaji percepcije toplote bilo kog porekla, Svi oblici tuberkuloze, Maligne bolesti u evoluciji i fazi lečenja hemioterapijom i radioterapijom.
NAČINI PRIMENE PELOIDA
U balneološkoj praksi najčešće se sreću sledeći načini aplikacije : Blatna pakovanja, blatni namazi, Blatne kupke i helio-peloido terapija. Veoma je važno peloid aplikovati direktno na kožu korisnika i to prvilo važi za sve načine njegove primene.
U našoj ordinaciji primenjuju se blatna pakovanja i blatni namazi.

Blatni namazi sprovode se primenom emulzije čija je gustina pogodna za formiranje namaza peloida na kožu u tankom sloju, debljine od 1 do 2 mm. Premazuje se ili celo telo ili određeni deo tela, zagrejanim ili ne zagrejanim peloidom, u zavisnosti od indikacija.Trajanje jedne procedure je od 20 do 30 min.Posle procedure potrebno je skinuti namaz tuširanjem pod vodom indiferentne temperature (34°C) i nakon toga se odmoriti u trajanju od 2 do 4 sata. Ova procedura se koristi u terapijske svrhe prvenstveno u tretiranju oboljenja kože, prevenciji i lečenju celulitisa, ali je jako korisna i kod zdravih i mlađih osoba radi popravljanja kvaliteta i nege kože, opšteg oporavka, opuštanja mišića i oslobađanja od produkata oksidativnog stresa.
Klinička praksa pokazuje da je način primene veoma važan i da ga treba prilagoditi vrsti oboljenja i reakciji pacijenta. Najčešće je dovoljno 10 procedura u nizu a pozitivni klinički efekti se zapažaju već posle 3 do 4 uzastopne procedure. Posle 21 procedure treba napraviti pauzu. Posle primene peloidoterapije potrebno je da korisnici odleže u istom ambijentu najmanje onoliko vremena koliko je trajala procedura. Savetuje se korisnicima da po primeni procedure idu kući i vreme provode u mirovanju.

BIOGRAFIJA
Prof. dr Milisav Čutović, balneoklimatolog, je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji. Svoju profesionalnu karijeru započeo je i punih 20 godina obavljao na Zlatiboru u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i metabolizma u svojstvu lekara i direktora ove ustanove.U tom periodu osmislio je i organizovao i danas veoma poznati medicinski program „Čigota“, koji se već punih 28 godina sprovodi u Specijalnoj bolnici za štitastu žlezdu i metabolizam na Zlatiboru, koji je verifikovan od strane Svetske zdravstvene organizacije, a odnosi se na otklanjanje i umanjenje uticaja najčešćih faktora rizika koji u današnje vreme ugrožavaju život i zdravlje ljudi. Godine 1998. Prof. dr Milisav Čutović je izabran u zvanje docenta na Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu i od strane tadašnjeg rukovodstva fakulteta i katedre zadužen da ponovo pokrene i organizuje nastavu iz balneoklimatologije-nauka koja se bavi izučavanjem delovanja prirodnih lekovitih činilaca (lekovite vode, lekovita blata, lekoviti gasovi i lekoviti klimati) i mogućnostima njihove primene u medicinske svrhe. Njegov originalni nastavni plan sprovođen je internatski u novoformiranim pomoćnim nastavnim bazama za redovnu nastavu u Institutu za štitastu žlezdu i metabolizam na Zlatiboru i specijalnim bolnicama u Vrnjačkoj Banji, Banji Koviljači, Specijalnoj bolnici“Ribarska Banja“ i Odeljenju Instituta za rehabiliotaciju Beograd, „Selters” Mladenovac. Nastava je organizovana kvalitetno, stručno i sadržajno, dobijajući uvek visoke ocene od studenata i Nastavnog veća fakulteta. U tom periodu lekarsku delatnost je obavljao u nastavnim jedinicama : Klinici za rehabilitaciju dr Miroslav Zotović, Sokobanjska 13, u Beogradu(2003.-2014.) i u Institutu za rehabilitaciju Beograd, Sokobanjska 17 (2014 -2018). U radu Katedre i svojih nastavnih jedinica je bio veoma aktivan, stalno inovirao nastavu i praktičnu primenu prirodnih lekovitih sredstava u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji, primenjujući moderne pedagoše metode, praktična iskustva i najnovija saznanja. Prof Čutović je učestvovao u projekatu pod nazivom Paleta fitopreparata na bazi mineralnog blata i vode Banje Vrujci sa dodatkom lekovitog bilja za primenu kod različitih oboljenja koji je realizovan u saradnji sa Institutom „Josif Pančić“ iz Beograda i čiji autori su dobitnici brojnih priznanja:

 • Zlatna medalja na izložbi "Pronalazaštvo-Beograd 2010." (30.Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna)
 • Zlatna medalja i diploma Saveza pronalazača Vojvodine na međunarodnom festivalu inovacija znanja i stvaralaštva TESLA FEST 2010, Novi Sad
 • Zlatna medalja i diploma za najbolju inovaciju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu WIPO (World Intellectual Property Organization)
 • Zlatna medalje na 30. Međunarodnoj izložbi MAKINOVA 2010 (izložba pronalazaka, tehničkih unapređenja, novih proizvoda i stvaralaštva mladih) i međunarodnoj izložbi tehničkih unapređenja i inovacija iz oblasti životne sredine EKONOVA 2010, pod pokroviteljstvom Ministarstva za obrazovanje i nauku Republike Makedonije
 • Zlatna medalja na svetskom sajmu inovacija u Seulu, 2010. i specijalno priznanje Sajma za inovaciju.

 

Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,
Svetozara Markovića 45,
Beograd,
Srbija

Dodatno predlažemo i...